Inga avgiftshöjningar

Inga avgiftshöjningar

Avgifterna kommer inte att höjas under 2021 vare sig för Brf Skvadronen eller Samfälligheten Stallet (garage och parkeringar).