Skvadronen bygger ny cykelparkering

Att hitta en bra parkering för sin cykel runt Skvadronens fastigheter är ibland inte det enklaste. Nu har det därför beslutats att en ny cykelparkering skall uppföras intill byggnaden som innehåller tvättstuga, styrelserum samt övernattningslägenhet. Buskarna efter byggnadens långsida mot innergården kommer att försvinna och ersättas av plattor. Ett nytt tak kommer också att byggas för att skydda mot regn och ruskt. Tak kommer också att uppföras på den kortsida som vetter mot Dragonskolan.
Förhoppningen är att detta skall få orning på parkeringsproblematiken.