Avgifterna lämnas oförändrade!

Avgifterna för de boende i Skvadronens bostadsrättsförening lämnas oförändrade under 2015. Detta beslutade styrelsen vid sitt styrelsemöte i veckan.